نام واحد : فراورده های پروتئینی و لبنی سحر

نام محصول : پنیر پارمسان

 • سریال مجوز : 200028000000
 • شماره مجوز : 127/24900
 • تاریخ مجوز : 22/07/1393
 • کد محصول : 1520512590
 • شرح محصول : پنیر پارمسان
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 98%
  98%