نام واحد : پویا نوش سبز

نام محصول : آب پرتقال از کنسانتره بدون گاز

 • سریال مجوز : 200029000000
 • شماره مجوز : 701/40798
 • تاریخ مجوز : 05/11/1391
 • کد محصول : 1513512470
 • شرح محصول : آب پرتقال از کنسانتره بدون گاز
 • ظرفیت : 7,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%