نام واحد : عباس عباس زاده

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی زعفران

 • سریال مجوز : 1916551
 • شماره مجوز : 11487
 • تاریخ مجوز : 13/02/1382
 • کد محصول : 15492421
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی زعفران
 • ظرفیت : 2,500 کیلو گرم
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%