نام واحد : صنایع غذائی ذرت نمکی خراسان واحد شماره دو

نام محصول : تولید وبسته بندی انواع تخمه آجیل

 • سریال مجوز : 1916553
 • شماره مجوز : 11634
 • تاریخ مجوز : 23/02/1385
 • کد محصول : 15492120
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی انواع تخمه آجیل
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%