نام واحد : جواد صابونی شرق

نام محصول : نان بستنی

 • سریال مجوز : 1916761
 • شماره مجوز : 20778
 • تاریخ مجوز : 25/09/1385
 • کد محصول : 15411146
 • شرح محصول : نان بستنی
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%