نام واحد : پویا نوش سبز

نام محصول : فیلم شیرینک از پلی اتیلن

 • سریال مجوز : 200029000000
 • شماره مجوز : 701/40798
 • تاریخ مجوز : 05/11/1391
 • کد محصول : 2520512376
 • شرح محصول : فیلم شیرینک از پلی اتیلن
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%