نام واحد : پارس طوس شرق سهامی خاص اردشیر فایقی نژاد

نام محصول : پودرنوشابه

 • سریال مجوز : 1914232
 • شماره مجوز : 52618
 • تاریخ مجوز : 04/10/1381
 • کد محصول : 15541130
 • شرح محصول : پودرنوشابه
 • ظرفیت : 3 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%