نام واحد : تعاونی تولیدی ماکارونی مهسان

نام محصول : انواع محصولات اردی

 • سریال مجوز : 1916910
 • شماره مجوز : 17269
 • تاریخ مجوز : 24/07/1384
 • کد محصول : 15441110
 • شرح محصول : انواع محصولات اردی
 • ظرفیت : 1,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%