نام واحد : جمشید

نام محصول : بتن سیال معمولی

 • سریال مجوز : 610316000000
 • شماره مجوز : 58950
 • تاریخ مجوز : 11/11/1393
 • کد محصول : 2695512410
 • شرح محصول : بتن سیال معمولی
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%