نام واحد : سید حسن فاضلی - حسن عجم و مهدی عجم

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی زعفران

 • سریال مجوز : 1917217
 • شماره مجوز : 32534
 • تاریخ مجوز : 10/02/1387
 • کد محصول : 15492421
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی زعفران
 • ظرفیت : 5 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%