نام واحد : زرین تابا

نام محصول : قرص نعناع

 • سریال مجوز : 1917234
 • شماره مجوز : 11650
 • تاریخ مجوز : 08/03/1382
 • کد محصول : 15431323
 • شرح محصول : قرص نعناع
 • ظرفیت : 6 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%