نام واحد : تندیس طلایی بلداجی

نام محصول : قند و شربت از خرما

 • سریال مجوز : 200029000000
 • شماره مجوز : 121-15982
 • تاریخ مجوز : 13/06/1395
 • کد محصول : 1542412327
 • شرح محصول : قند و شربت از خرما
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%