نام واحد : غزال گوشت رجا

نام محصول : انجمادوبسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1917382
 • شماره مجوز : 10274
 • تاریخ مجوز : 17/04/1388
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%