نام واحد : سید جلال موسوی

نام محصول : محصولات ظریف خبازی ازانواع شیرینی

 • سریال مجوز : 1920904
 • شماره مجوز : 15202
 • تاریخ مجوز : 02/05/1385
 • کد محصول : 15411130
 • شرح محصول : محصولات ظریف خبازی ازانواع شیرینی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%