نام واحد : سعید رضا علافان

نام محصول : گز

 • سریال مجوز : 1917727
 • شماره مجوز : 14230
 • تاریخ مجوز : 03/06/1382
 • کد محصول : 15431342
 • شرح محصول : گز
 • ظرفیت : 15 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%