نام واحد : تندیس طلایی بلداجی

نام محصول : انواع نبات

 • سریال مجوز : 200029000000
 • شماره مجوز : 20594-121
 • تاریخ مجوز : 05/08/1395
 • کد محصول : 1543412423
 • شرح محصول : انواع نبات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%