نام واحد : فانوس چابهار

نام محصول : کنسرو قارچ(پیش فرآوری شده)

 • سریال مجوز : 200030000000
 • شماره مجوز : 114/3115
 • تاریخ مجوز : 28/12/1391
 • کد محصول : 1513512401
 • شرح محصول : کنسرو قارچ(پیش فرآوری شده)
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 74%
  74%