نام واحد : پودر ماهی دانه طلایی چابهار

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : کنارک
 • نشانی شرکت : خ مطهری کوچه...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عبدالرسول ادیب زاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پودر ماهی قابل مصرف برای خوراک دام، طیور و آبزیان

 • سریال مجوز : 200030000000
 • شماره مجوز : 40104/01/114
 • تاریخ مجوز : 25/09/1394
 • کد محصول : 1512412343
 • شرح محصول : پودر ماهی قابل مصرف برای خوراک دام، طیور و آبزیان
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%