نام واحد : نان توشه سحر

نام محصول : پودر آماده انواع خمیرهای غذایی (به جز پودر خمیر پیتزا)

 • سریال مجوز : 200031000000
 • شماره مجوز : 78474
 • تاریخ مجوز : 23/12/1393
 • کد محصول : 1531412391
 • شرح محصول : پودر آماده انواع خمیرهای غذایی (به جز پودر خمیر پیتزا)
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 100%
  100%