نام واحد : درویش علی جهانی جوانمردی

نام محصول : شن و ماسه کوهی

 • سریال مجوز : 610321000000
 • شماره مجوز : 121-7399
 • تاریخ مجوز : 07/04/1394
 • کد محصول : 1410512326
 • شرح محصول : شن و ماسه کوهی
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%