نام واحد : موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس

نام محصول : خدمات تونل انجماد

 • سریال مجوز : 1918103
 • شماره مجوز : 22841
 • تاریخ مجوز : 30/05/1386
 • کد محصول : 15135014
 • شرح محصول : خدمات تونل انجماد
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%