نام واحد : نان توشه سحر

نام محصول : شیرینی غیر آردی

 • سریال مجوز : 200031000000
 • شماره مجوز : 26591
 • تاریخ مجوز : 29/02/1394
 • کد محصول : 1543412460
 • شرح محصول : شیرینی غیر آردی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%