نام واحد : کشاورزی و صادراتی زعفران ادمان

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی زعفران

 • سریال مجوز : 1918803
 • شماره مجوز : 18595
 • تاریخ مجوز : 05/11/1383
 • کد محصول : 15492421
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی زعفران
 • ظرفیت : 6 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%