نام واحد : نان توشه سحر

  • استان : تهران
  • شهر : رباط کریم
  • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
  • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد :
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : هادی خان محمدی
  • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نصیرآباد

نام محصول : نان چاودار حجیم

  • سریال مجوز : 200031000000
  • شماره مجوز : 72486
  • تاریخ مجوز : 16/12/1394
  • کد محصول : 1541412305
  • شرح محصول : نان چاودار حجیم
  • ظرفیت : 200 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
  • نوع مجوز : طرح توسعه
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 0%
    0%