نام واحد : پسته رویا

نام محصول : برشته کردن پسته

 • سریال مجوز : 1919166
 • شماره مجوز : 20045
 • تاریخ مجوز : 20/12/1383
 • کد محصول : 15492169
 • شرح محصول : برشته کردن پسته
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%