نام واحد : تولیدی آبمیوه فرحنوش بهار

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 1919765
 • شماره مجوز : 31576
 • تاریخ مجوز : 26/09/1386
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 12,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%