نام واحد : تولیدی آبمیوه فرحنوش بهار

نام محصول : بسته بندی اب اشامیدنی ونوشابه

 • سریال مجوز : 1919765
 • شماره مجوز : 31576
 • تاریخ مجوز : 26/09/1386
 • کد محصول : 15541140
 • شرح محصول : بسته بندی اب اشامیدنی ونوشابه
 • ظرفیت : 15,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%