نام واحد : عباس طهماسبی بلداجی

 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : بروجن
 • نشانی شرکت : خیابان شهید...
 • تلفن شرکت : *******383جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عباس طهماسبی بلداجی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بلداجی

نام محصول : انواع نقل

 • سریال مجوز : 200031000000
 • شماره مجوز : 21951-121
 • تاریخ مجوز : 19/08/1395
 • کد محصول : 1543412427
 • شرح محصول : انواع نقل
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%