نام واحد : علی اکبر داودآبادی فراهانی

نام محصول : رشته غذایی

 • سریال مجوز : 200032000000
 • شماره مجوز : 22540
 • تاریخ مجوز : 01/07/1394
 • کد محصول : 1544312332
 • شرح محصول : رشته غذایی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%