نام واحد : تعاونی کشاورزی و تولید بذر زردانه جام

نام محصول : بسته بندی بذر

 • سریال مجوز : 1920121
 • شماره مجوز : 10696
 • تاریخ مجوز : 14/12/1387
 • کد محصول : 15492190
 • شرح محصول : بسته بندی بذر
 • ظرفیت : 22,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%