نام واحد : اکبر رحیمی درآباد

نام محصول : طعم دهی و بسته بندی چای سیاه (به استثناء چای سیاه کیسه ای)

 • سریال مجوز : 200032000000
 • شماره مجوز : 269304/1/100
 • تاریخ مجوز : 08/03/1395
 • کد محصول : 1549612544
 • شرح محصول : طعم دهی و بسته بندی چای سیاه (به استثناء چای سیاه کیسه ای)
 • ظرفیت : 1,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%