نام واحد : علی رضا کولیوند

نام محصول : انواع نان حجیم با مواد شیرین کننده

 • سریال مجوز : 200032000000
 • شماره مجوز : 3170
 • تاریخ مجوز : 14/02/1395
 • کد محصول : 1541412385
 • شرح محصول : انواع نان حجیم با مواد شیرین کننده
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%