نام واحد : فرآورده های لبنی ناون

نام محصول : انواع شیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 200033000000
 • شماره مجوز : 7284/94
 • تاریخ مجوز : 20/03/1394
 • کد محصول : 1520412505
 • شرح محصول : انواع شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 3,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%