نام واحد : ملی صنایع مس ایران مجتمع مس میدوک

نام محصول : کنسانتره مس

 • سریال مجوز : 2606424
 • شماره مجوز : 5/82000
 • تاریخ مجوز : 18/11/1383
 • کد محصول : 13201617
 • شرح محصول : کنسانتره مس
 • ظرفیت : 150,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%