نام واحد : سید مجید دخانچی

نام محصول : نان فانتزی

 • سریال مجوز : 1920280
 • شماره مجوز : 20099
 • تاریخ مجوز : 23/12/1383
 • کد محصول : 15411142
 • شرح محصول : نان فانتزی
 • ظرفیت : 576 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%