نام واحد : بهار فرح نوش

نام محصول : آب آشامیدنی بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 200033000000
 • شماره مجوز : 06-18346
 • تاریخ مجوز : 27/04/1395
 • کد محصول : 1554412379
 • شرح محصول : آب آشامیدنی بسته بندی شده
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%