نام واحد : آریان ماکارون

نام محصول : انواع فرآورده حجیم شده بر پایه گندم

 • سریال مجوز : 200033000000
 • شماره مجوز : 1507436/120
 • تاریخ مجوز : 29/07/1394
 • کد محصول : 1531412382
 • شرح محصول : انواع فرآورده حجیم شده بر پایه گندم
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%