نام واحد : تولیدی ممتاز مروارید

نام محصول : تمبر هندی

 • سریال مجوز : 200033000000
 • شماره مجوز : 123/20936
 • تاریخ مجوز : 29/05/1392
 • کد محصول : 1513512438
 • شرح محصول : تمبر هندی
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 15%
  15%