نام واحد : آرد مسجد سلیمان

نام محصول : آرد گندم

 • سریال مجوز : 200034000000
 • شماره مجوز : 20376 - 06
 • تاریخ مجوز : 15/04/1395
 • کد محصول : 1531312301
 • شرح محصول : آرد گندم
 • ظرفیت : 54,750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 74%
  74%