نام واحد : نیکان زرگل پارسیان

نام محصول : مارگارین جامد

 • سریال مجوز : 200035000000
 • شماره مجوز : 1315323/68435
 • تاریخ مجوز : 30/09/1395
 • کد محصول : 1514512408
 • شرح محصول : مارگارین جامد
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%