نام واحد : حمیدرضا اکبری نیسیانی

نام محصول : روغن خام کنجد

 • سریال مجوز : 200035000000
 • شماره مجوز : 52380
 • تاریخ مجوز : 04/08/1393
 • کد محصول : 1514412320
 • شرح محصول : روغن خام کنجد
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 83%
  83%