نام واحد : فرهاد معینی پور

نام محصول : انواع شیرینیهای اردی

 • سریال مجوز : 1913634
 • شماره مجوز : 14117
 • تاریخ مجوز : 27/04/1384
 • کد محصول : 15411260
 • شرح محصول : انواع شیرینیهای اردی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%