نام واحد : صنایع غذایی شکوه نور خراسان

نام محصول : حلواارده - حلواشکری

 • سریال مجوز : 1919775
 • شماره مجوز : 10522
 • تاریخ مجوز : 02/10/1388
 • کد محصول : 15431347
 • شرح محصول : حلواارده - حلواشکری
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%