نام واحد : تعاونی درجه و بسته بندی برنج و حبوبات وخشکبارخاوران خراسان ر

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1920716
 • شماره مجوز : 10319
 • تاریخ مجوز : 08/05/1387
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%