نام واحد : کشت و صنعت خوشه گستر نیشابور

نام محصول : ماء الشعیرگازدار

 • سریال مجوز : 1920827
 • شماره مجوز : 2593
 • تاریخ مجوز : 03/06/1386
 • کد محصول : 15531111
 • شرح محصول : ماء الشعیرگازدار
 • ظرفیت : 5,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%