نام واحد : سعید انصاری

نام محصول : انواع کیک

 • سریال مجوز : 200037000000
 • شماره مجوز : 100/118903
 • تاریخ مجوز : 14/05/1392
 • کد محصول : 1541412328
 • شرح محصول : انواع کیک
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 89%
  89%