نام واحد : رستم رحمانی

نام محصول : خوراک اماده دام

 • سریال مجوز : 1920990
 • شماره مجوز : 21557
 • تاریخ مجوز : 11/10/1385
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%