نام واحد : بازرگانی نیمای کهکشان رسا

نام محصول : مکمل غذائی انسان

 • سریال مجوز : 1913683
 • شماره مجوز : 29957
 • تاریخ مجوز : 12/05/1381
 • کد محصول : 15491445
 • شرح محصول : مکمل غذائی انسان
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%