نام واحد : محمد رضاصالحی

نام محصول : قره قروت

 • سریال مجوز : 1921074
 • شماره مجوز : 3575
 • تاریخ مجوز : 27/10/1389
 • کد محصول : 15201293
 • شرح محصول : قره قروت
 • ظرفیت : 135 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%