نام واحد : زهراماستری آستیانی و ملیحه عبدی

نام محصول : شکلات مرکب

 • سریال مجوز : 1921181
 • شماره مجوز : 19164
 • تاریخ مجوز : 19/09/1384
 • کد محصول : 15431213
 • شرح محصول : شکلات مرکب
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%