نام واحد : زرین تابا

نام محصول : شیرین کننده کم کالری شکرطبی

 • سریال مجوز : 1917234
 • شماره مجوز : 11650
 • تاریخ مجوز : 08/03/1382
 • کد محصول : 15321341
 • شرح محصول : شیرین کننده کم کالری شکرطبی
 • ظرفیت : 2 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%